Alarmni sistemi

Projektovanje alarmnih sistema

alarmni-sistem-tastatura

Alarmi su sigurnosni sistemi koji čuvaju vašu imovinu. Nudimo vam kompletnu podršku pri projektovanju alarmnog sistema, ali vam dajemo i idejna rešenja. Projektni zadatak koji stavite ispred nas razmotrićemo sa više tačaka i ponuditi vam najbolje rešenje.

Procena rizika

alarmne-centrale-procena-rizika

Vršimo procenu sigurnosnih aspekata objekata koje tehički obezbeđujemo. Prema proceni onoga što štitite, pravimo najbolji plan. Svaki objekat, posao ili privatna imovina koja se štiti ima svoju rizičnu tačku i cenu iste. Mi ćemo pronaći najadekvatnije rešenje za ono što je vama važno. 

Implementacija

ugradnja-alarmnih-sistema

Ugrađujemo profesionalno alarmne sisteme. I ako se odlučite za egzotična i skupa rešenja, ali i za jeftniju opremu, mi ćemo je implementirati po visokim standardima. Tehnički ćemo pokriti vaše zahteve a možda vas i iznenaditi sa načinom na koj mi to radimo.

Održavanje i podrška

odrzavanje-alarmnih-centrala

Jedan od faktora koj utiče na rad alarmnih sistema je između ostalog i dotrajala instalacija ili stara oprema. Mi vam izlazimo u susret tako što  vodimo računa o vašoj centrali i uređajima. Sve što je definisano ugovorom spada u našu odgovornost. 

Opcije

Bežične centrale su izmeđuostalog i estetsko rešenje gde nije potrebno polagati i provlačiti kablove. Pored svojih prednosti ovakvi sistemi su za nijansu skuplji i zahtevniji za servis iz razloga radnog veka baterija koje se menjaju u nekom vremenskom intervalu.

Ukoliko imate veći prostor koj štitite a želite da postavite bežične senzore, u većini slučajeva biće vam potreban proširivač signala. Ovaj vid proširivanja sistema dobar je za kombinovane sisteme bežične zaštite.

Takozvane zavese sa IR senzorima se razlikuju od običnih senzora po perimetru koji se pokriva. Ovakav tip perimetarske zaštite je efikasan ali ujedno i manje precizan jer ima samo predajnik (TX) koj baca takozvanu zavesu pod određenim uglovima. U potpunosti zadovoljava osnovnu perimetarsku zaštitu.

U zavisnosti od potrebe, barijere mogu biti fizičke i tehničke. Pod fizičkom barijerom se podrazumeva ograničen pristup na primer zategnutom bodljikavom žicom. Tehnički deo se odnosi na razne vrste senzora koji imaju i prijemnik (RX) i predajnik (TX). Efikasna tehnologija koja se koristi za tehničku bezbednost povezanu sa alarmnom centralom je laserska barijera.

Paradox je vodeći brend koj ima ozbiljnu reputaciju i podršku. Ponudićemo vam iz palete Paradox-ovih proizvoda najbolja rešenja. Od skupih i kompleksnih alarmnih sistema pa do ekonomičnih i sisteme za manje budžete. Uz ovakvu opremu dobićete i dobru garanciju i profesionalnu podršku, kako fabričku, tako i našu.

paradox-logo