Kontrola pristupa

Sigurnosni sistemi

Dizajn i projektovanje sistema

Kontrola-pristupa

Projekat kontrole pristupa bi trebao da ima inovativan i intelignetan pristup. Mi vam pomažemo u pravljenju idejnog rešenja po savremenim sistemima kombinovanih privilegija sa tačke sigurnosnog, ali i praktičnog aspekta. Veoma je važno da projekat kontrole pristupa bude kompleksan, a ujedno i jednostavan, radi lakšeg razumevanja kontrolnih tačaka koje postavljate u sam sistem. 

Procena rizika

kontrola-pristupa

Kao i kod svakog sistema zaštite i kod kontrole pristupa postoji određeni rizik. Mi procenjujemo kakve bi posledice imao loše projektovan sistem. Idejnim rešenjem prema našoj proceni kontrole pristupa ćemo vam izaći u susret kompletnom podrškom u projektnom zadatku.

Izvođenje i ugradnja

Izvodimo kompletan projektni zadatak na vašem objektu. Ugrađujemo profesionalnu opremu po specifikacijama vaših potreba. Uredno ćemo spakovati svu neophodnu opremu i pustiti u rad svaki detalj tehničkih zahteva.

Održavanje i podrška

odrzavanje-kontrola-pristupa

Podršku koju pružamo za kontrolu pristupa je na visokom nivou. Profesionalnost i efikasnost koju dobijate od nas će vam uštedeti i vreme i novac. Dijagnostikujemo i otklanjamo kvarove u najbržem roku, a ukoliko ste na listi naših prioriteta, nudimo vam i uslugu hitne intervencije.