Napredni koncepti

Pametne kuće
su budućnost

Jednu pametnu kuću ne definiše samo njena funkcionalnost, već čitav spektar mogućnosti koje pruža savremena automatika. Za kuću se kaže da je pametna kada je samoupravljiva u domenu ljudske potrebe, kada je ekonomična, kada je intuitivna i kada ima mogućnost nadogradnje svih aspekata. Leviton, KNX, Insteon su samo neki od brendova i koncepata koje vam možemo ponuditi. Ukoliko želite prilagođen projekat, automatiku možemo prilagoditi inovativnim rešenjima.

Pametne kuće instalacije integracije